Nasz proces

Słuchamy i doradzamy

a. zbieramy wymagania użytkowników

kontakt z Klientem jest dla nas najważniejszy; naszym celem jest stworzenie oprogramowania, które spełnią wszystkie oczekiwania Klienta, dlatego podstawą dla nas jest poznanie Jego potrzeb

b. zbieramy wymagania systemowe
chcemy tworzyć oprogramowanie, które będzie mocno umiejscowione w dzisiejszych realiach technologicznych

c. opracowujemy scenariusze użycia
bardzo ważne jest, aby procesy realizowane przez system były precyzyjnie określone, co pozwala na spełnienie wszystkich wymagań naszych klientów

d. określamy zakres projektu
wraz z Klientem zastanawiamy się, które z wcześniej określonych scenariuszy są  dla niego ważne, a które niepotrzebne, co pozwoli nam stworzyć najlepiej dopasowany produkt

 

Planujemy i wykonujemy

a. dzielimy projekt na etapy
pozwoli to zarówno nam jak i naszemu Klientowi na kontrolowanie postępów prac

b. planujemy wykonanie
określamy terminy wykonania prac

c. przygotowujemy projekt graficzny
na prośbę naszych Klientów  przygotowujemy projekty sami, bądź pracujemy z dostarczonymi przez nich projektami

d. opracowujemy określone funkcjonalności
prowadzimy iteracyjne prace składające się z analiz, programowania, weryfikacji i walidacji funkcjonalności

 

Testujemy i dbamy o jakość

a. wdrażamy projekt
ostatnim etapem prac nad naszym projektem jest umieszczenie i skonfigurowanie jej na docelowym serwerze hostingowym i w docelowej domenie

b. prosimy Klienta o akceptację
wyznacznikiem zakończenia prac nad projektem jest dla nas akceptacja klienta - to On decyduje, czy produkt, który dostarczyliśmy spełnia jego oczekiwania

c. dokumentujemy
ważnym elementem utrzymania jakości oprogramowania jest dokumentacja, która pozwoli w przyszłości na jego prostszy i szybszy rozwój

d. gwarancja i serwis powdrożeniowy
na nasze oprogramowanie udzielamy gwarancji, która daje Klientowi poczucie bezpieczeństwa oraz wsparcie w przypadku problemów