Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody

Internetowy system zawierający opisy wszystkich form ochrony przyrody, znajdujących się w Polsce. System umożliwia zbieranie i aktualizację danych o formach ochrony przyrody na różnych poziomach uprawnień (gminy, województwa, Ministerstwo).

Cel

  • Stworzenie ogólnodostępnej bazy form ochrony przyrody
  • Zapewnienie dostępu do systemu różnym jednostkom administracyjnym
  • Umożliwienie łatwego dodawania nowych obiektów do bazy

Zastosowane rozwiązania

  • Panel administracyjny i konfiguratory pozwalające na szczegółowe określenie parametrów dodawanych obiektów
  • Zaawansowana wyszukiwarka form ochrony przyrody
  • Zarządzanie uprawnieniami uzytkowników zapewniające dostęp do edycji właściwego obszaru

Technologia

  • PHP - zarządzanie formami ochrony przyrody oraz ich atrybutami, mechanizm wyszukiwania
  • PostgreSQL - baza danych
  • JavaScript - dynamiczne przeładowanie zawartości wyszukiwarki
  • HTML/CSS