Hocki Klocki

Cel

 • Stworzenie portalu pozwalającego na sprzedaż produktów kierowanych dla dzieci przez internet
 • Zaawansowana kategoryzacja produktów
 • Udostępnienie płatności online
 • Prezentacja szczegółowych informacji o produktach
 • Możliwość opiniowania produktów
 • Boksy promujące wybrane produkty

Zastosowane rozwiązania

 • Podstawowy element to panel administracyjny do zarządzanie produktami prezentowanymi na stronie, obsługi zamówień, rabatów i wiele innych
 • Kategoryzacja produktów ze względu na wiek oraz umiejętności dziecka
 • Integracja platformy Płatności.pl dla zamówień
 • Formularze logowania, rejestracyjne, umożliwiające złożenie zamówienia
 • Formularz zapytań

Technologia

 • PHP - zarządzanie produktami, klientami, zamówieniami, rabatami, umożliwienie rejestracji i logowania się na stronie oraz składania zamówień
 • PostgreSQL - baza danych