Centralny Rejestr Chorych z MPD

System ten jest narzędziem eksperckim wspomagającym lekarzy rodzinnych w monitorowaniu i leczeniu chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Dzięki współpracy z lekarzami wielu specjalizacji powstał unikatowy system na skalę europejską, który będzie wdrażany w całym kraju oraz niektórych innych krajach Unii Europejskiej.

Cel

  • Stworzenie bazy chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Zastosowane rozwiązania

  • Panel administracyjny pozwalający na szczegółowe określenie parametrów dodawanych obiektów

Technologia

  • Java
  • HTML/CSS